Grönt kontor

-Nu har Ni möjligheten att skapa grönare kontor med vår sorteringslösning som vi kallar "Grönt kontor".
Sortera glödlampor, lysrör, batterier, småkem och elektronikavfall i vårt smarta sorteringsställ.
När året är slut erhåller ni en årsmiljörapport.