SorteringAllt avfall från våra kunder sorteras på vår nya anläggning i Nordanö.

Vår målsättning är att 98% av avfallet går till materialåtervinning och energiåtervinning.